Contact2024-05-01T14:06:52+02:00

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over Tempocol? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Will-Pharma Nederland
Beechavenue 6
1119 PT Schiphol-Rijk

Bijwerking melden?

Als je last krijgt van bijwerkingen, neem dan contact op met je arts of apotheker. Je kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb of via onze website.

Veelstelde vragen

Wanneer mag ik Tempocol niet gebruiken?2024-04-05T13:01:05+02:00

Het gebruik van Tempocol wordt niet aanbevolen bij patiënten met een leveraandoening, cholangitis, achloorhydrie, galstenen of enig andere aandoening van de galblaas/galwegen. Tempocol mag alleen worden gebruikt als de behandelende arts de afweging maakt dat de mogelijke voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s. Het ontbreken van de galblaas is geen contra-indicatie voor het gebruik van Tempocol.

Waarom mag ik Tempocol niet gebruiken samen met maagzuurremmers?2024-04-03T13:52:08+02:00

De maagsapresistente coating van Tempocol kan mogelijk open gaan bij gebruik samen met een maagzuurremmer (PPI) of een ander middel dat de zuurgraad (pH) van de maag beïnvloedt (minder zuur, of hogere pH).

Waarom moet ik na 3 maanden stoppen met het gebruik van Tempocol?2024-04-03T13:52:47+02:00

De bijsluiter van Tempocol maakt melding van een maximale gebruiksduur van 3 maanden per kuur. De reden hiervoor is dat de patiënt Tempocol neemt totdat de klachten verdwenen zijn. Dit is in het algemeen na 2 à 4 weken. In sommige gevallen kan dit langer duren en daardoor is er ruimte om langer te behandelen. Deze behandelduur wordt ondersteunt door de literatuur. De onderzoeken met pepermuntolie in de behandeling van buikklachten zijn veelal kortdurend van opzet, tot maximaal 3 maanden. Dat heeft geleid tot deze termijn in deze registratie.

Welke dosering moet ik gebruiken?2024-04-03T13:53:11+02:00

Je begint met een dosering van 1 tot 3 capsules per dag. Dat kan verhoogd worden tot maximaal 6 capsules per dag (driemaal daags 2 capsules). Kinderen van 8 tot 12 jaar mogen maximaal 3 capsules per dag, met een startdosering van 1 capsule per dag. Slik de capsules ten minste een half uur voor de maaltijd in zijn geheel door, drink daarbij genoeg koud water. In de studie waarin het effect van Tempocol is aangetoond slikten PDS-patiënten driemaal daags één capsule gedurende 8 weken.

Ga naar de bovenkant